Výběrová řízení

V této sekci naleznete výběrová řízení na zakázky v objektech spravovaných naší společností. Jedná se o zakázky zadávané společenstvím vlastníků jednotek, případně jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Vlastní výběr dodavatele provádí vždy zadavatel. Nejedná se o veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Veřejné zakázky zadávané na námi spravovaných objektech Města Nový Bor jsou zadávány v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění nebo v případě zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice Města Nový Bor. Zveřejněny jsou na internetových stránkách města v sekci Veřejné_zakázky.